čas  - svetový čas, čas na spánok, voľný čas, čas ako fyzikálna veličina a iné ...

Č
<
C
A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
X
Y
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9