nadnárodná spoločnosť
A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
X
Y
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nadnárodná spoločnosť, charakteristika, sídla, správanie, ponuky práce a iné informácie

  • charakteristika
  • najčastejší výskyt
  • konkurenčný boj
  • pracovné príležitosti
  • konrola
  • súdne spory
  • verejné súťaže